آخرین اخبار

تاریخ : 4. آذر 1393 - 8:19   |   کد مطلب: 20672
وقتی صحبت از برابری زن و مرد است، گستره این واژه شش حرفی می تواند به بزرگ و عمیق باشد. عمقی که اگر در آن سقوط کنی، جز تباهی و فساد چیز دیگری عایدت نخواهد شد. تباهی که نخستین ایستگاه آن " چشم طمع حرص مردان به زنان است"...

به گزارش  "زنان کویر"  به نقل از طنین یاس

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج