آخرین اخبار

تاریخ : 10. مهر 1393 - 4:34   |   کد مطلب: 19688
زنان کویر؛نمونه های زیبا از تزیین سالاد الویه

 

[caption id="attachment_19689" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19690" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19691" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

[caption id="attachment_19692" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19693" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19694" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

[caption id="attachment_19695" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19696" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19697" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19698" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19699" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19700" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19701" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19702" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19703" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

 

[caption id="attachment_19704" align="aligncenter" width="450" class=" "]سالاد الویه سالاد الویه[/caption]

منبع:شاخه طوبی

انتهای پیام/

دیدگاه شما

منهاج
زنان کویر