آخرین اخبار

تاریخ : 10. مهر 1393 - 4:01   |   کد مطلب: 19681
زندگی بهتر با فرزند کمتر، شعاری که یک دهه بر در و دیوار شهر سابه افکنده بود، شاید کسی فکر نمی کرد سیر صعودی هرم جمعیتی به سمت سالمندی، علاوه بر ایجاد پدیده سالمند تنها، جای خالی فرزندان را نه تنها در قاب عکس که در حاشیه خیابان نیز ثبت می کند!

زندگی بهتر با فرزند کمتر، شعاری که یک دهه بر در و دیوار شهر سابه افکنده بود، شاید کسی فکر نمی کرد سیر صعودی هرم جمعیتی به سمت سالمندی، علاوه بر ایجاد پدیده سالمند تنها، جای خالی فرزندان را نه تنها در قاب عکس که در حاشیه خیابان نیز ثبت می کند!

سالمند تنهامنبع:طنین یاس

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج