آخرین اخبار

مسوول امور بانوان سازمان امور عشایر گفت: هم اکنون 35 درصد از صنایع دستی کشور به دست زنان سختکوش عشایر تولید می شود.

به گزارش شاخه یاس، لیلاسادات بلالیˈ افزود: عمده این تولیدات شامل قالی، گلیم و تابلو فرش است که نقش موثری در اقتصاد جامعه عشایری ایفا می کند.

وی گفت: نیمی از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری جامعه عشایری را بانوان تشکیل می دهند.

عشایر

او در ادامه با بیان اینکه تاکنون 60 صندوق اعتبار خرد زنان عشایر در 18 استان کشور فعال شده افزود: 330 نفر عضو صندوقهای اعتباری خرد زنان هستند که هر کدام یک خانواده چهار نفری را تحت پوشش دارند.

مسوول امور بانوان سازمان امور عشایر ارتقاء توانمندی زنان روستایی و عشایری با درآمدزایی بیشتر از راه فعالیتهای اقتصادی، دامپروری و صنایع دستی را از اهداف تشکیل صندوقهای اعتباری خرد زنان عشایری برشمرد.

وی با بیان اینکه تاکنون تقریبا تمامی اعضا این صندوقها از تشهیلات حمایتی برخوردار شده اند گفت: امسال به دلیل نبود اعتبار، صندوق جدیدی برای حمایت از زنان عشایر ایجاد نمی شود.

بلالی با اشاره به اینکه امسال هیچ اعتباری برای کمک به فعالیتهای بانوان عشایر تخصیص نیافته افزود: اما قرار است برای حوزه آموزش و فرهنگی زنان عشایر اقداماتی صورت گیرد.

وی گفت: هم اکنون 90 درصد درآمد تولیدی عشایر توسط بانوان صورت می گیرد.

او ادامه داد: مهمترین مشکل بانوان عشایر نداشتن ردیف اعتباری مشخص برای ارتقاء فعالیت اقتصادی این قشر و توانمندسازی آنان است.

وی افزود: اکنون 55 تعاونی زنان عشایر با 800 عضو در سطح کشور فعالیت دارند.

منبع:خبرنگاری ایرنا

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج