آخرین اخبار

تاریخ : 27. فروردين 1393 - 4:43   |   کد مطلب: 16733
دروقت راه رفتن پشت سرآنان راه رود،مگر درجای گِل،یخ،خطر وشب تار.

29-1-1392_IMAGE635019016206942563به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شاخه یاس، اما  ده حق ازحقوق والدین که برعهده فرزندان میباشد مربوط به تن وجسم آنان است:

1.به آن دو خدمت کند ،حق تعالی فرمود: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة

محمدبن منکدر گوید : برادرم نماز شب میخواند ، ولی من پای مادرم را که مریض بود ماساژ میدادم ودوست ندارم ثواب برادرم برای من وثواب من برای برادرم باشد.

2.کمال حرمت آن را نگه دارد واحترام نماید.

3.جلوی آنها ننشیند وپشت سرآنان بنشیند.

4.فرمان آنها را اگر شارع مقدس نهی نکرده ، انجام دهد واز نهی آنها اگر واجب شرعی نباشد ،پرهیز وخودداری کند.

5.روزه مستحبی را با اجازه آنان بگیرد.

6.بدون رضای ایشان به سفر غیرواجب عینی نرود.

7.چون آنان ظاهر شوند ،برای آنان برخیزد وتا اجازه ندهند ،ننشیند بلکه پایین تر بنشیند.

8.دروقت راه رفتن پشت سرآنان راه رود،مگر درجای گِل،یخ،خطر وشب تار.

9.همیشه با مهربانی به آنان بنگرد.

10.آماده خدمت آنان باشد.

منبع : رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ، شرح نراقی

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج