آخرین اخبار

سانسور نارضایتی 60 درصدی مردم از عملکرد دولت در مهار گرانی

به گزارش خبرگزاری شاخه یاس:

105892اساس گزارش رئیس نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) در 29 آبان، این مرکز در آبان سال جاری اقدام به انجام نظرسنجی ملی در سطح شهری و روستایی در خصوص ارزیابی مردم از عملکرد دولت در عرصه های مختلف نموده است.

بر اساس پیگیری‌های «رجانیوز»، تاکنون تنها برخی ابعاد مربوط به عملکرد سیاست خارجی دولت یازدهم و بطور مشخص عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای منتشر شده است. در حالی که محور اصلی دیدگاه مردم نسبت به «اولویت های دولت یازدهم» و «ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت» رویکرد انتقادی به خود گرفته و نتایجی بر خلاف ادعاهای دولت یازدهم بدست آمده است.

گفتنی است مرکز نظرسنجی ایسپا علیرغم تمایل به اصلاح طلبان در دولت گذشته نیز استقلال خود را حفظ کرده و در برهه های مختلف اقدام به ارائه گزارش های واقعی از وضعیت افکار عمومی نموده است. اما به تازگی و در دولت یازدهم با انتصاب حسام الدین آشنا به عضویت هیئت امنای ایسپا این رویه خدشه دار گردیده بطوری که وی نقش پررنگی در کلیه امور ایسپا داشته است و تمامی مراحل طراحی سوالات با نظر وی انجام پذیرفته و در گزینش بخش های منتشر شده نظرسنجی نیز دخالت داشته است.
حسام الدین آشنا که از چهره های امینتی دولت یازدهم محسوب می شود نقش مهمی در «سانسور ارائه گزارش های واقعی» به رئیس جمهور دارد و نقش آفرینی وی در این مرکز مهم و معتبر با این مأموریت توجیه پذیر است.
در ذیل برخی یافته های نظرسنجی ملّی ایسپا در آبان امسال که مورد سانسور تیم جدید قرار گرفته است توسط رجانیوز منتشر می شود. قابل ذکر است رجانیوز آمادگی خود را برای انعکاس نظرات مسئولین مربوطه جهاد دانشگاهی اعلام می دارد و حق انتشار اسناد مربوطه را در راستای تنویر افکار عمومی حق مخاطبان خود می داند.
این یافته ها عبارتند از:
نارضایتی 60 درصدی مردم از عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و گرانی
بر اساس این نظرسنجی که در خصوص ارزیابی از عملکرد دولت انجام شده است «59 درصد پاسخگویان موفقیت دولت در کنترل گرانی و تورم را «ضعیف» ارزیابی کرده اند» و تنها 20 درصد از عملکرد دولت در این زمینه رضایت داشته اند.
اولویت 65 درصدی پاسخگویان به حل مشکلات اقتصادی
در بررسی اولویت های انتظارات مردم از دولت، اکثر پاسخگویان ، حل مشکلات اقتصادی شامل گرانی، مسکن و بیکاری را اولویت اول دولت دانسته اند و عده کمی حل پرونده هسته ای را اولویت اول دولت قلمداد کرده اند. بر اساس این پژوهش «65 درصد پاسخگویان حل مشکلات اقتصادی را اولویت اول دولت می دانند.»
اولویت 12 درصدی مسائل بین المللی و حل پرونده هسته ای 
یافته جالب توجه این گزارش، وزن دهی سنگین افکار عمومی به حل مشکلات اقتصادی با رویکرد تمرکز بر ظرفیت های داخلی و بی اعتماد افکار عمومی به کشورهای مخالف ایران در مذاکرات هسته ای است. بر مبنای این گزارش تنها «12 درصد پاسخگویان حل پرونده هسته ای را در اولویت اول کار دولت می دانند.»
اولویت 14 درصدی پاسخگویان به پیگیری سیاست تنش زدایی بین المللی
علاوه بر نوع نگرش مردم به حل پرونده هسته ای ، نحوه مواجهه مردم با اولویت تنش زدایی بین المللی توسط دولت جالب توجه است بطوری که تنها «14 درصد پاسخگویان پیگیری سیاست نش زدایی بین المللی توسط دولت یازدهم را دارای اولویت اول برای دولت می دانند.»
رضایت 35 درصدی از ایجاد آرامش و امید در کشور
در حالی که ادعای اصلی دولت برقراری امید و آرامش در جامعه می باشد ارزیابی گزارش ایسپا نشان دهنده آنست که تنها «35 درصد پاسخگویان دولت یازدهم را در افزایش امید و آرامش مردم موفق دانسته اند.»
منبع:رجا نیوز

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج