آخرین اخبار

تقاضاي نگارنده از رئيس جمهور و دولت محترم اين است كه اينقدر بيش از اندازه در انجام امور دولت به غرب نگاه نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری شاخه یاس:

رئيس دولت يازدهم از همان روزهاي اولي كه سكان هدايت امور اجرايي را به دست گرفت به مردم وعده داده بود كه بعد از گذشت ۱۰۰ روز گزارشي از عملكرد دولت خود به مردم ارائه دهد. سرانجام روز سه شنبه اين هفته موعد فرا رسيد و رئيس جمهوري در يك گفتگوي زنده تلويزيوني به وعده خود جامه عمل پوشاند. البته دكتر روحاني شب سه شنبه بيشتر از ارائه گزارش به نقد دولت قبل پرداختند كه ذكر چند نكته را در اين مورد ضروري مي بينم.

۱-رئيس جمهور محترم در صحبت هاي خود گفتند كه دولت فقط ۳۳ درصد از مصوبات خود را به طور كامل اجرا كرده و حدود ۶۸ درصد از اين مصوبات ناتمام باقي مانده است . اگر اين آمار را منطبق با واقعيت بدانيم بايد به اين نكته توجه داشت كه چرا آقاي روحاني اعلام نكردند چند درصد از اين پروژه ها و مصوبات در حال اتمام است ؛ چرا كه ممكن است مصوبه اي مانند مصوبات عمراني يا توليدي براي به پايان رسيدن به زمان نياز دارد. براي مثال اگر ساخت يك ورزشگاه يا بيمارستان در سال ۹۱ تصويب شده باشد قطعا در پايان دولت دهم به پايان نخواهد رسيد و جزء ۳۳ درصد مصوبات انجام شده دولت به حساب نمي آيد.

چنانچه مرسوم است كه پروژه هاي دولت هاشمي را خاتمي افتتاح مي كرد و پروژه هاي دولت خاتمي توسط احمدي نژاد افتتاح مي شد ، همانطور كه قطعا بسياري از پروژه هاي دولت احمدي نژاد توسط آقاي روحاني افتتاح خواهد شد. ضمن اينكه درصدي از اين مصوبات در دوره آخر سفرهاي استاني دولت قبلي تصويب شده است كه دولت بيشتر از مسائل اجرايي وقت خود را به برنامه ريزي و بررسي بودجه به اين مصوبات اختصاص مي داده است.

۲-آقاي رئيس جمهور بيشتر از اينكه گزارش اقدامات دولت را در اين ۱۰۰ روز بدهند نقد ۸ ساله دولت قبل را در دستور كار خود قرار دادند و بيشتر از اينكه از ديد عالي ترين مقام اجرايي كشور و سكاندار امور اجرايي صحبت كنند از ديد يك روزنامه نگار يا يك منتقد به مسائل نگاه كردند و بيشتر به جاي ارائه راهكار و اقدامات دولت فعلي به نقد و تفسير دولت گذشته پرداخته و بيشتر به جاي صحبت از آينده به گذشته اشاره كردند. متاسفانه در تمام لحظات اين گفتگوي تلويزيوني نه تنها كوچكترين اشاره اي به خدمات دولت هاي نهم و دهم نشد بلكه آقاي رئيس جمهور به سياه نمايي در مورد همه اقدامات دولت گذشته پرداختند . سوال اينجاست كه آيا در هدفمندي يارانه ها، مسكن مهر، سفرهاي استاني، سهام عدا‌لت و.... هيچ نكته مثبتي از نظر آقاي روحاني وجود ندارد؟ البته نگارنده منكر وجود ضعف هاي موجود در نحوه اجراي هدفمندي يا مسكن مهر نيست ولي نبايد فراموش كنيم عده زيادي از مردم كشور با اين طرح صاحب خانه شدند، آيا اينكه افرادي با پول هاي كم توانستند صاحب خانه شوند نكته مثبتي در عملكرد دولت گذشته محسوب نمي شود؟ افرادي كه هميشه از آمار سخن مي گويند و ازعملكرد خود بر اساس آمار دفاع مي كنند چرا به آمار تعداد افراد صاحب خانه شده در دولت گذشته اشاره اي نمي كنند. به طوري كه طبق آمار ارائه شده ۸۲ درصد ساكنان مسكن مهر قبلا مستاجر بوده و بيش از ۸۰ درصد اين خانوارها درآمد ماهيانه كمتر از ۶۰۰هزار تومان داشته اند. آيا طرحي كه توانست با مبلغ ميانگين ۳۰ ميليون تومان مردم را صاحب خانه كند هيچ نقطه مثبتي ندارد تا به آن اشاره شود!

سوال بعد اينكه آيا در بحث هدفمندي يارانه ها، رئيس جمهور محترم كاهش ضريب جيني با اجراي طرح هدفمندي را قبول ندارند ؟ آيا كاهش ضريب جيني كه عموما به عنوان پارامتري براي تعيين عدالت اقتصادي به شمار مي رود مسئله قابل دفاعي نيست؟ يا اغلب ساكنين روستاها يا شهرهاي كوچك طبق نظرسنجي ها از دريافت يارانه به صورت نقدي نسبت به روش هاي ديگر كه مورد نظر دولت فعلي است رضايت بيشتري ندارند؟(طبق آمارهاي رسمي مركزآمار ضريب جيني با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها سقوط چشمگيري داشته است.) آيا انجام سفرهاي استاني به طور پيوسته در طول ۸ سال و تشكيل جلسات هيات دولت در هر استان اقدام قابل تقديري نيست و دولت فعلي توان چنين كاري را دارد؟

۳-توجه بيش از حد دولت به مذاكره با غرب از چند منظر داراي ايراد اساسي است. قطعا دوستي با همه كشورها و دولت ها جزء سياست هاي جمهوري اسلامي بوده و هست ؛ كما اينكه يك امر منطقي و عقلاني نيز مي باشد. اما بايد توجه داشت كه تمام نگاه دولت نبايد به سمت خارج از كشور باشد چرا كه قطعا قدرت هايي كه خوي استكباري داشته و خود را قدرت برتر مي دانند حاضر به رعايت حقوق كشورهاي مستقل و آزاد نخواهند شد ضمن اينكه اگر بنا بود صرفا رابطه حسنه با غرب متضمن پيشرفت كشوري باشد در زمان قبل از انقلاب خاندان فاسد پهلوي كه حلقه به گوش قدرت هاي بزرگ بودند چرا بيكاري، تضاد طبقاتي، فقر و زاغه نشيني، بي سوادي و... در فضاي جامعه آن روزهاي ايران بيداد مي كرد يا براي مثال آيا عربستان ، اردن، بحرين، مصر در زمان حسني مبارك و..... كه پايگاه هاي آمريكا و انگلستان محسوب مي شوند مدينه ي فاضله مسلمانان براي زندگي هستند؟ لطفا نگاهي به اعتراضات مردم در اين كشورها نسبت به حكومت هايشان داشته باشيد. پس تقاضاي نگارنده از رئيس جمهور و دولت محترم اين است كه اينقدر بيش از اندازه در انجام امور دولت به غرب نگاه نداشته باشند چرا كه به فرموده رهبرمعظم انقلاب سران غرب قابل اعتماد نيستند

مهدي مهرپور

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج