آخرین اخبار

ایران اسلامی با تفکر بسیجی در دنیا موفقیت‌های بزرگی را به دست آورده و تفکر بسیجی این غنا را به کشور می‌دهد که دنیا را متوجه خود کند.

به گزارش خبرگزاری شاخه یاس:

image7246معصومه آباد عضو شورای اسلامی شهر تهران در "همایش طلایه داران ایثار" با بیان اینکه امروز ماحصل و دستاوردهای که نظام جمهوری اسلامی به دست آورده است به واسطه تفکر بسیجی است اظهار داشت: در جامعه ای که زندگی می کنیم تحولات دینی نیز رخ داده است و با توجه به تغییر زندگی روستایی به شهری، حضور تفکر بسیجی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. چرا که مردم گرفتار نگرانی و اضطراب هستند و آنچه می تواند آرامش را در جامعه حاکم کند" تفکر  بسیجی" است.

وی افزود: باید مراقب باشیم که تفکر بسیجی دچار آشفتگی و اضطراب نشود چرا که آن تفکری که در دهه 60 به ارمغان آمد؛ مختص پیشتازان عرصه تلاش و سختی بود و به وضوح می دیدیم هر کجا شعور و معرفت و دانایی دیده می شود علم بسیجی برافراشته است و به همین خاطر دشمنان، بسیج را در تیررس حملات خود قرار داده اند و سعی دارند بین مردم و بسیج نفاق بیاندازد .

عضو شورای اسلامی شهر تهران با  بیان اینکه امروز نقش بسیج در کارآمدی دین متعالی است افزود: بسیج با شخصیت متعالی که از خود نشان داده است دنیا را مبهوت خود کرده است و این به دلیل ظرفیت های دینی و ایمانی موجود در بسیج است و باید روز به روز تقویت شود.

آباد در پایان خاطر نشان کرد ایران اسلامی با تفکر   بسیجی در دنیا موفقیت های بزرگی را به دست آورده و تفکر بسیجی این غنا را به کشور می دهد که دنیار ا متوجه خود کند .

منبع:دانا

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج