آخرین اخبار

مژده لواسانی مجری تلویزیون به صحنه‌گردانی دشمنان ایران در اعتراضات اخیر کشور واکنش نشان داد.

به گزارش زنان کویر ، مژده لواسانی مجری تلویزیون به صحنه گردانی دشمنان ایران در اعتراضات اخیر کشور واکنش نشان داد.

وی با انتشار تصویر ترامپ، مریم رجوی، ملک سلمان و نتانیاهو در استوری اینستاگرامش نوشت:

در هروضعیت و هرشرایطی خاصه شما سرکار خانوم، که با تک تک سلول‌هام از تو و گروهک منحوست بیزارم! مردم ایران هنوز فرمان آتش شما رو در جنگ ایران و عراق علیه کشورشون فراموش نکردند.

سکوت لطفاً! حکمرانی ایران برای شما عین وعده گندم ری به عمر سعده! به گور می‌برید.

تسنیم

انتهای متن/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج