آخرین اخبار

در جامعه ی کنونی به هر اندازه اشتغال مادارن دارای ارزش و شخصیت محسوب شد، ارزش خانه داری و تربیت فرزندان رو به افول رفت.از این رو خیلی از زنان نیز هستند که به اشتغال به چشم یک نوع کمال و پیشرفت نگاه می کنند. مادری و مادری کردن با ترویج گسترده فرهنگ غرب زده، تحقیر شده و در مقابل اشتغال به عنوان نقطه موفقیت و کمالی برای زنان معرفی شده است.

به گزارش زنان کویر ، روزی روزگاری هیاهو و سرو صدای فرزندان در حیاط های بزرگ خانه ها،و با دویدن در میان درختان و دور حوض خانه با انواع بازی ها از خاله بازی تا گرگم به هوا گرما و عشق به زندگی را در خانه ها روایت می کرد. کوچه ها ی خاکی هم که سهم پسران بود تا با بازی  گل کوچیک شاید بتوانند روزی در تیم ملی بازی حضور یابند...

فصل تابستان که با خود سوغات گرمی هوا را به همراه داشت و گرمی هوا هم سر و صدای بچه ها در حیاط خانه ها و کوچه ها را ارمغان می آورد؛ داستانی که امروزه کمتر حکایت می شود.

پدر و مادرهای امروزی که طعم شیرین کودکی را با فریادها و بازیهای آزادانه خود چشیده اند اما امروزه کمتر تمایل دارند تا همچون گذشته تعداد فرزندانشان بالا باشد.

امروزه تمایل به فرزندآوری در بین زوجین جوان پایین آمده و کاهش فرزندآوری و سیر تحول جمعیت کشور به یکی از دغدغه‌های مسئولان نظام نیز تبدیل شده است.

داستان از آنجا آغاز می شود که با تغییر نگاه به زندگی، بسیاری از ارزش ها تنزل یافتند و بسیاری از آنچه که در عرف دارای ارزش بود و یا به عنوان وظیفه به حساب می آمد  به ضد ارزش تبدیل و یا کمتر کسی می پذیرد تا به وظیفه ی خود که در عرف جامعه وجود دارد، عمل کند.

 

تحقیر خانه داری و مادری:

در جامعه ی کنونی به هر اندازه اشتغال مادارن دارای ارزش و شخصیت محسوب شد، ارزش خانه داری و تربیت فرزندان رو به افول رفت.از این رو خیلی از زنان نیز هستند که به اشتغال به چشم یک نوع کمال و پیشرفت نگاه می کنند. مادری و مادری کردن با ترویج گسترده فرهنگ غرب زده، تحقیر شده و در مقابل اشتغال به عنوان نقطه موفقیت و کمالی برای زنان معرفی شده است

فرهنگ غلطی که زن خانه دار را  زنی کم ارزش، سربار و زنی که عرضه ابراز وجود و بروز استعدادهایش را ندارد معرفی کرده و به نوعی حضور زن در خانه را اتلاف وقت و تلف شدن فرد می داند

 

سطح تحصیلات و اشتغال زنان :

با بالا رفتن تب تحصیلات و اشتغال بانوان فرزند آوری برای یک زن به عنوان یک نسخه ی قدیمی و در اولویت nام قرار گرفت.

موضوعی که در گذشته به عنوان مهمترین اولویت به حساب می آمد به دلیل دغدغه های حضور زن در جامعه برای تحصیل و اشتغال در جایگاه های پایین تری قرار گرفت.

فاطمه جدیدالاسلام در گفت و گو با " زنان کویر"  در رابطه با تبعات اشتغال زنان در جامعه و خانواده می گوید:جمعیت  شناسان و محققان اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت را اشتغال بانوان معرفی می کنند.

این پژوهشگر تربیتی و خانواده ادامه داد: نتیجه اشتغال بانوان این است که بانوان دچار خستگی و پدیده فشار مضاعف می شوند؛ از نتایج خستگی مفرط و فشار مضاعف این خواهد بود گرایش به مادری برای زنان شاغل کمتر به وجود می آید و حتی در بسیاری از موارد عدم گرایش بانوان به مادری رشد خواهد یافت که سبب کاهش سطح باروری و کاهش جمعیت خواهد شد.

 

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج