آخرین اخبار

رئیس بسیج جامعه ی زنان کشور گفت: این که اسناد کشوری را کنار بگذاریم و در خفا چندین وزیر ، معاون وزیر و رئیس جمهور امضا شود قابل قبول و قانونی نخواهد بود چرا که از مجرای قانونی از جمله کمیسیون آموزش مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی عبور نکرده و سندیت ندارد.

مینو اصلانی در گفتگو با " زنان کویر " در رابطه با الزام آور بودن سند 2030 گفت: سند 2030 در مجموع دارای 17 بند است که  تعهد آور نیست اما زمانی الزام آور می شود که برای هر بند آن کشورها را متعد به اجرای یکسری فعالیت ها کنند.

رئیس بسیج جامعه ی زنان کشور ادامه داد: در بند چهارم معاهده ی 2030 که مربوط به حوزه ی آموزش است آنچه که تحت عنوان سند ملی آموزش جمهوری اسلامی ایران تصویب شده ذیل بند چهارم سند 2030 الزام آور است به این دلیل که در این سند تعهدات زیادی داده شده تا سیر و تکون آموزشی ما بر مبنای آنچه که سند 2030 آمده رقم خواهد خورد.

وی با بیان این که همه ی الزامات و الگوهای بومی و ملی در سند 2030 حذف شده است، افزود:  این سند در مسیر جهانی شدن تدوین شده است و مفاد آن  برای هر کشوری که بخواهد بدان بپیوندن بسیار زیان آور است .

 

اصلانی با اشاره به این که غرب بحث های ایثار، فداکاری را بر نمی تابند و یا انسان مومن موحد و قائل به معاد را نمی پذیرند،ابراز داشت: در حال حاضر نیز شاهد هستیم که در سند ملی آموزش و پرورش کشور مسائلی چون تربیت انسان مومن، دینی ، معتقد به معاد و بسیاری از شاخصه های مورد نیاز کشور بر مبنای سند 2030 حذف شده است.

رئیس بسیج جامعه ی زنان کشور  با اشاره به این که سند ذیل 2030 در حوزه ی آموزش ایجاد شده الزام آور خواهد بود افزود:خوشبختانه این سند با تدبیر مقام معظم رهبری باید حوزه ی اجرا خارج شود.

وی اظهار داشت:  در حال حاضر وزیر آموزش و پرورش بیان کرده است که اجرای آن را فعلا از اجرا خارج کرده ایم در حالی که خواست ملت و همه ی معلمان و فرهنگیان متعهد و با اعتقاد این است که نه تنها فعلا از دستور کار خارج شود بلکه بر مبنای حکم حکومتی مقام معظم رهبری به طور کلی باید از حوزه ی اجرا در ایران خارج شود.

 

اصلانی تاکید کرد: اگر هر یک از مسئولین دولتی صحبتی بر مبنای این داشته باشد که با رفع ابهامات و اشکالات این سند اجرایی خواهد شد، غیر قابل قبول است چرا که با توجه به زیان آور بودن این سند و نادیده گرفتن اسناد بالا دستی ایران مثل سند ملی آموزش و پرورش و مهندسی علمی و فرهنگی کشور دیگر نیازی به 2030 نداریم .

رئیس بسیج جامعه ی زنان کشور با بیان این که اسناد جمهوری اسلامی بر مبنای تربیت تعالی انسانی و پیشرفت های مبتنی بر عدالت تنظیم شده ، ابراز داشت: در این زمینه می توان پیشنهاد داد که سندهای آموزشی کشور را باتوجه به غنا و هماهنگی با فرهنگ دینی و اسلامی مان به دنیا عرضه کنیم و اگر چنانچه سند2030 نیز دارای مزیت هایی است و با اسناد ما مطابقت دارد برای استفاده ی جهانیان عرضه کرد.

وی در پایان تاکید کرد: این که اسناد کشوری را کنار بگذاریم و در خفا چندین وزیر ، معاون وزیر و رئیس جمهور امضا شود قابل قبول و قانونی نخواهد بود چرا که از مجرای قانونی از جمله کمیسیون آموزش مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی عبور نکرده و سندیت ندارد.

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

منهاج
زنان کویر