آخرین اخبار

مشاورخانواده گفت: یکی از دلایل استفاده ی نادرست از تکنولوژی عدم همخوانی آن با فرهنگ جامعه است، فرهنگ مردم ایران یک فرهنگ مبتنی بر دین که در آن روابط حائز اهمیت است اما به دلیل عدم همخوانی این فرهنگ با فضای مجازی شاهد از بین رفتن فرهنگ حاکم بر جامعه هستیم بدین معنا که افراد حریم ها را رعایت نمی کنند و روابط را حفظ نمی نمایند.

میترا کامیابی در گفتگو با "  زنان کویر  " در رابطه با تاثیر فضای مجازی بر افزایش آمار طلاق گفت: وجود تظاهر و مجازی می تواند یکی از علل طلاق باشد البته به طور قطع نمی توان گفت فضای مجازی بد است اما زمانی که برای تکنولوژی فرهنگسازی نمی شود و نحوه ی استفاده از آن آموزش داده نمی شود بنابراین جنبه ی بد فضای مجازی ظهور می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد افزود: عدم فرهنگسازی سبب می شود تا افراد به استفاده ی نادرست از تکنولوژی گرایش یابند و تنها به یک جنبه ی آن تکیه کنند چرا که نمی دانند جگونه ، در چه زمانی و به چه میزان از تکنولوژی استفاده کنند.

وی بیان داشت: یکی از دلایل استفاده ی نادرست از تکنولوژی عدم همخوانی  آن با فرهنگ جامعه است، فرهنگ مردم ایران یک فرهنگ مبتنی بر دین که در آن روابط حائز اهمیت است اما به دلیل عدم همخوانی این فرهنگ با فضای مجازی شاهد از بین رفتن فرهنگ حاکم بر جامعه هستیم بدین معنا که افراد حریم ها را رعایت نمی کنند و روابط را حفظ نمی نمایند.

این مشاور خانوده احساس آزادی در فضای مجازی را یکی از دلایلی بیان آزادانه ی افراد دانست و اظهار داشت: افراد در این فضا به دنبال معرفی خود آرمانی شان هستند یعنی آن چیزی که فرد دوست دارد باشد اما نمی تواند به آن دست یابد.

کامیابی به روابط میان زن و شوهر اشاره کرد و ادامه داد: اگر زن و شوهری از روابط سالم و دوستانه ای برخوردار نباشند با پناه بردن به دامن فضای مجازی سعی در پرد کردن این خلا داشته و از آنجا که در شروع کار احساس گناهی ندارند بنابراین  ادامه داده و به درد و دلبا جنس مخالف می پردازند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تاکید کرد: رعایت نکردن حریم ها و استفاده های نادرست از فضای مجازی  از عواملی است که به افزایش طلاق دامن زده است.

وی ادامه داد:  متاسفانه افراد در فضای مجازی حریمی را برای خود نگه نمی دارند و به راحتی ابراز علاقه می کنند  از زندگی خود فاصله می گیرند بنابراین زندگی واقعی را بی اهمیت دانسته و لذت حضور در فضای مجازی او را به این سمت خواهد کشاند که به جای تفریح خانوادگی به دنبال بازی های مجازی است و احساس می کند که جذابیت های آن بیشتر است.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج