آخرین اخبار

یکی از سنت های ایرانی ها برای سال جدید، تزیین سفره های هفت سین است. در این مطلب نمونه هایی از تزیین سفره های هفت سین با ظروف ارزان قیمت سفالی را برای شما گردآوری کرده ایم.

به گزارش زنان کویر ، 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 1

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 1

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 2

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 2

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 3

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 3

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 4

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 4

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 5

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 5

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 6

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 6

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 7

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 7

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 8

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 8

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 9

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 9

 

 

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 10

تزیین سفره هفت سین با ظروف سفالی - عکس شماره 10

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج