آخرین اخبار

این بند تأیید شورای نگهبان را هم گرفته بود اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر مشورتی خود با توجه به مشکلات و بحران‌های صندوق بازنشستگی کشوری و مسایلی مانند طول عمر زنان و سنواتی که قرار است بر مبنای آن حقوق بازنشستگی دریافت کنند، این بند را رد کرده بود.

به گزارش زنان کویر ،طیبه سیاوشی؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با نتیجه بررسی بند بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار در کمیسیون تلفیق گفت: در ابتدا همه نمایندگان موافق بودند که امتیاز بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه به زنان داده شود و ما براساس مطالبات زنان این بند را به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه کردیم که براساس آن با بازنشستگی زنانی که پس از ۲۰ سال سابقه کار تقاضای بازنشستگی کنند، موافقت می‌شود.

او افزود: این بند تأیید شورای نگهبان را هم گرفته بود اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر مشورتی خود با توجه به مشکلات و بحران‌های صندوق بازنشستگی کشوری و مسایلی مانند طول عمر زنان و سنواتی که قرار است بر مبنای آن حقوق بازنشستگی دریافت کنند، این بند را رد کرده بود. اما روز گذشته در جلسه کمیسیون تلفیق، نمایندگان نظر مجمع را رد کردند و این بند دوباره به همان شکلی که طرح شده و به تأیید صحن علنی مجلس رسیده بود، به شورای نگهبان بازگشت خورد. یعنی ما هیچ تغییری در این بند ندادیم و آن را به شورای نگهبان برگرداندیم که امیدواریم این بار به تأیید شورا برسد و زنانی که تمایل دارند بتوانند از این امتیاز استفاده کنند.

سیاوشی خاطرنشان کرد: این بند در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبری و تأکیداتی است که نظام روی مسایل تحکیم خانواده دارد و ما قاعدتاً باید اقدامات خود را در این راستا نشان دهیم. چرا خانمی که بعد از ۲۰ سال کار دیگر قادر به ادامه کار نیست نباید بتواند با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شود؟ دولت که قرار نیست ۲۵ روز به او حقوق دهد. به هر حال، امیدواریم این قانون به تصویب برسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام که مرخصی دو هفته‌ای زایمان برای مردان را مربوط به برنامه ششم ندانسته و با آن مخالفت کرده بود نیز اظهار داشت: امکان مطرح کردن این مسأله به‌صورت یک طرح مستقل وجود دارد چون تلاش ما بر تحقق سیاست‌های کلی خانواده است که از طرف رهبری ابلاغ شده و به تحکیم خانواده کمک می‌کند. اما در حال حاضر، مشخص نیست این موضوع را دقیقاً به چه صورتی در مجلس پیش خواهیم برد.

مهرخانه

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج