آخرین اخبار

رئیس بسیج جامعه ی زنان کشور گفت:کسانی که به دنبال آشتی ملی و احیای فتنه گران هستند قطعا به دنبال سازمان دهی و ایجاد ساختار جدید برای رقم زدن فتنه ی دیگری هستند.

مینو اصلانی در گفتگو با " زنان کویر  " در رابطه با کمپین آشتی ملی، حمایت و آزاد کردن فتنه گران گفت: مردم ایران یکپارچگی و وحدت خود را در 22 بهمن نشان دادند ، این یکپارچگی وحدت ایران تحت لوای ولایت کاملا محرز و مشخص است اتفاقا دشمنان و استکبار جهانی نیز بر همین اساس جرات هیچ حرکت نظامی و .. علیه ما ندارد ، ما این یکپارچگی را هیچ گاه از دست نداده ایم که حال به دنبال آشتی ملی باشیم.

رئیس بسیج جامعه ی زنان ادامه داد: کسانی که به دنبال آشتی ملی و احیای فتنه گران هستند قطعا به دنبال یک سازمان دهی و ایجاد ساختار جدید برای رقم زدن فتنه ی دیگری هستند.

وی با تاکید بر این که دشمنان دارای انسجام نیستند، عنوان داشت: از آنجاییکه خداوند می خواهد دشمنان از احمق ها باشند، این افراد دارای افکار پراکنده و چند صدا هستند و برای انسجام خود مباحثی چون آشتی ملی را عنوان می کنند.

 

اصلانی با بیان این که ملت ایران هیچ گاه نیاز به آشتی ملی ندارد،ابراز کرد: سرکردگان فتنه که مورد حمایت رژیم صهیونستی ، رسانه ها و سازمان های جاسوسی بیگانه اند به دنبال این هستند تا این افراد را احیا کنند و بتوانند با کمک آنها و دیگر ایادی شان فتنه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی رقم بزنند.

رئیس بسیج جامعه ی زنان با بیان این که هزینه ای که فتنه گران به کشور وارد کردند غیر قابل جبران است،تشریح کرد: ابراز ناراحتی و عذرخواهی از  رهبری و ملت قدم اول سران فتنه است چرا که اگر بنا باشد این افراد آزاد شوند اول باید محاکمه شوند و بی شک کمترین حکم برایشان، اشد مجازات خواهد بود .

وی تاکید کرد: کسانیکه به دنبال آزادی فتنه گران هستند بدانند، سرنوشت محاکمه چیزی نخواهد بود که آنان فکر می کنند اگر این افراد در پیشگاه مردم محاکمه شوند ، اشد مجازات ، کمترین مجازاتی است که خواهند داشت .

اصلانی ابراز داشت: هیچ دولتی در دنیا با کسانی که حکومت را تا مرز براندازی پیش می برند ، مماشات نمی کند این فقط در رافت اسلامی قابل توجیه و تفسیر است ، نظام با رافت با این افراد برخورد کرده است و کمترین هزینه حصر است که به نفع خود این افراد و کشور است.

رئیس بسیج جامعه ی زنان عنوان کرد: مردم اجازه نمی دهند کسی در رابطه با رفع حصر این افراد صحبت بکند چه برسد به این که کسی به دنبال کمپین باشد.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج