آخرین اخبار

برخی از زنان کرمانی در گذشته از کفش نه فقط به عنوان یک پای افزار، بلکه به عنوان یک زیور استفاده می کردند؛ لذا بهره گیری از چرم های زرد و قرمز و دوخت کفش های رنگی زنانه در بازار رونق زیادی داشت.

به گزارش زنان کویر ، برخی از زنان کرمانی در گذشته از کفش نه فقط به عنوان یک پای افزار، بلکه به عنوان یک زیور استفاده می کردند؛ لذا بهره گیری از چرم های زرد و قرمز و دوخت کفش های رنگی زنانه در بازار رونق زیادی داشت.

در برخی موارد کفش هایی که فقط جلو داشتند و فاقد قسمت عقب بودند، بازار خوبی داشتند، زیرا خریدار، دم در و بدون معطلی می توانست آنها را از پای بیرون بیاورد.

پاشنه کفش ها نعل آهنی ای داشت که گاهی لق می زد و گرفتاری می آفرید.

در مورد پاشنه کفشهای هر کسی صاحب سلیقه ای بود. شایان ذکر است که برخی کفش دوزهای قدیم کرمان در دوخت کفش زنانه مهارت ویژه ای داشتند.

یکی از آنها حسین شاه جوپاری بود که کفش دوخت او، مهد علیا مادر ناصرالین شاه را به تعجب واداشت و این موضوع زمینه رهایی او را از گرفتاری های عمده اش درآورد.

برگرفته از: زن کرمانی روشنای زندگانی

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج