آخرین اخبار

رئیس بنیاد ملی عفاف و حجاب در استان کرمان گفت: دستگاههای اجرایی طبق قانون باید در خصوص حجاب و عفاف برنامه داشته و دغدغه مند باشند ، همانگونه که مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع دغدغه مند است، 26 ارگان و سازمان در خصوص عفاف و حجاب باید فعالیت کنند اما باید پرسید که کدامیک از این دستگاهها با توجه به وظایف قانونی خود ، انجام به وظیفه کرده اند؟

به گزارش زنان کویر ، پوشش های رنگارنگ با طرح ها و مدل های پاره ، تنگ و چسبان هر روز از ارزش حجاب و عفاف می کاهد، موضوعی که این روزها نیاز به همت مسئولین و مردم برای ارزش آفرینی به حجاب را می طلبد.

رویا دیوان بیگی رئیس بنیاد ملی عفاف و حجاب در استان کرمان در این خصوص گفت: متاسفانه دستگاه های که از لحاظ قانونی ملکف به اجرای وظیفه هستند، وظایفشان را اجرا نمی کنند به طور کلی می توان گفت وضعیت حجاب و عفاف برایشان دغدغه نیست تا متاثر شوند و بیشتر اهمیت دهند.

عضو شورای شهر ادامه داد: در مسائل فرهنگی به طور کلی و در مساله ی عفاف و حجاب به عنوان جزئی از مسائل فرهنگی، از سوی دولت بودجه بسیار کمی اختصاص داده شده است، در فرهنگسازی اگر بخواهیم کار کنیم باید اعتبار داشته باشیم ولی متاسفانه اعتبار درنظر گرفته نشده است که این خود مساله و مشکل بزرگی است.

دیوان بیگی با بیان این که 26 ارگان و سازمان در خصوص عفاف و حجاب باید فعالیت داشته باشند، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی طبق قانون باید در خصوص حجاب و عفاف برنامه داشته  و دغدغه مند باشند ، همانگونه که مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع دغدغه مند است، 26 ارگان و سازمان در خصوص عفاف و حجاب باید فعالیت کنند اما باید پرسید که کدامیک از این دستگاهها با توجه به وظایف قانونی خود ، انجام به وظیفه کرده اند؟

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهردر خصوص برنامه ریزی های فرهنگی که قرار است در شهر انجام شود، بیان داشت: برنامه ریزی شده است تا دو پایگاه بزرگ بسیج در دو پارک پردیسان قائم و مادر به اجرای برنامه های فرهنگی در جهت جذب خانواده ها و جوانان بپردازند، مشاوره، جشن ها، جنگ های شادی، برنامه ریزی برای کودکان در بخش های نمایشی و... به عنوان کار فرهنگی شروع کنند که اگر مطلوب واقع شود انجام چنین کارهایی را در سایر پارک ها ادامه خواهیم داد.

وی از انتشار کتابی با عنوان فرشتگان زمین در خصوص حجاب خبر داد و گفت: کتاب فرشتگان زمین تدوین شده است و اکنون در مرحله ی چاپ است این کتاب شامل نظرات متفاوت افراد مسلمان ، غیر مسلمان و دانشمند در حیطه ی حجاب است تا دیدگاه وسیع تری در برابر جوانان بگشاید.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج