آخرین اخبار

تقی رستم وندی رییس مرکز اجتماعی وزارت کشور اقدامات وزارت کشور در ترویج عفاف و حجاب را بررسی و مرور کرد.

به گزارش زنان کویر  به نقل از زنان خبر؛ وزارت کشور بر اساس تأکید مقام معظم رهبری و ابلاغیه رییس جمهور وقت در نیمه دوم سال ۸۹ و به استناد بندهای ۱۱ گانه وظایف خود در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای اجتماعی کشور، اقدام به تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی کرده است.

این وزارتخانه با برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی از دستگاه های اجرایی و استانهای سراسر کشور در صیانت از حقوق شهروندی و گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و برخورد قانونی با مظاهر بد حجابی و هنجارشکنان فعالیت کرده و پیگیری های مستمری از دستگاه های متولی داشته است.

این ستاد به ریاست وزیر کشور، برنامه ها و تلاش های بسیار گسترده ای در ترویج این تکلیف الهی از جمله، ابلاغ ساختار ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی به رؤسای دستگاه های اجرایی و استانداران بمنظور ایجاد حساسیت در آنان، فعال کردن دستگاه های اجرایی، ‌سازمان های مستقل و استانداری های سراسر کشور انجام داده است .

تعیین یکی از معاونین ذیربط به عنوان جانشین ستاد صیانت، دبیران عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی و اعضای ستاد صیانت در دستگاه های اجرایی و استانهای سراسرکشور تا رده ادارات شهرستانی و فرمانداری ها و پیگیری صدور حکم برای آنها بخشی از برنامه های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی است .

تشکیل سالیانه حدود ۴۰۰۰ جلسه و تعامل با بیش از ۱۰ هزار مدیر و کارشناس برای برنامه ریزی و تدوین برنامه های گسترش عفاف و حجاب برای کارکنان، ‌خانواده ها و مراجعین ادارات، ابلاغ برنامه های ترویج عفاف و حجاب ویژه کارکنان، ‌مدیران، خانواده های آنان و مراجعین به ادارات بصورت سالانه از دیگر اقدامات انجام شده است .

انجام بازرسی و ارزیابی از وضعیت اجرای برنامه های گسترش عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی، ادارات استانی و شهرستانی توسط بازرسان ستاد مرکزی صیانت و گروه بازرسی ستاد صیانت استانهای سراسر کشور به منظور ارتقای محاسن برنامه های مذکور و کاهش معایب موجود آن در سال های ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ انجام شده است.

ارزیابی از وضعیت ستاد صیانت استانهای سراسر کشور در حوزه عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی به منظور ایجاد حساسیت بیشتر در استانداری ها و ادارات استانی در موضوع مذکور، برگزاری جلسه توجیهی – آموزشی برای کارشناسان عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی استانهای سراسر کشور در وزارت کشور به منظور آشنا شدن آنان از آخرین دستورالعمل ها برای پیگیری بهتر برنامه ها است .

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج