آخرین اخبار

تاریخ : 23. تير 1395 - 11:09   |   کد مطلب: 30216
وقتی مسئولین در نشست های کشوری به حجاب توجهی ندارند از دیگران چه انتظاری داریم!
رئیس بنیاد ملی حجاب و عفاف گفت: صراحتا می گویم راحت طلبی بر جامعه ی ما حاکم شده و رویکرد دلسوزانه از سوی مسئولین خالی است وقتی در نشست های کشوری مسئولین خواهان حجاب و عفاف نیستند حال چه انتظاری از سایر افراد جامعه است.

به گزارش زنان کویر رویا دیوان بیگی در جمع بانوان مسئول شهر در رابطه با مسائل فرهنگی و موضوع حجاب و عفاف گفت: متاسفانه آنطور که باید به ارزش ها بها ندادیم نه تنها مسائل فرهنگی را توسعه ندادیم بلکه روز به روز از آن ها فاصله گرفتیم .

رئیس بنیاد ملی حجاب و عفاف افزود: در گذشته برنامه ها ی عمیق و بنیادی برای جوانان برنامه ریزی می شد اما متاسفانه در طول سال های مسئولیت خود شاهد برنامه های سوری و ظاهری بوده ام .

وی تاکید کرد: در این بین تضاد والدین و فرزندان و عکس العمل والدین در خانواده ها سبب شده تا فرزندان از ارزش ها فاصله بگیرند و گزارشات رسیده حاکی از این است که فرزندان به ضد ارزش ها روی آورده اند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر عنوان کرد: متاسفانه از سوی مسئولین رها شده اند در حالی که باید تلاش کرد تا گروه ها و مسئولین با هم پیوند داشته باشند تا وضعیت جامعه از آنچه که هست بدتر نشود.

دیوان بیگی اظهار داشت: صراحتا می گویم راحت طلبی بر جامعه ی ما حاکم شده و رویکرد دلسوزانه از سوی مسئولین خالی است وقتی در نشست های کشوری مسئولین خواهان حجاب و عفاف نیستند حال چه انتظاری از سایر افراد جامعه است.

رئیس بنیاد ملی حجاب و عفاف  تصریح کرد: ابتدا باید آسیب های اجتماعی را حل کرد تا بتوان به ظاهر رسید گزارشات به مسئولین بالای دولت داده می شود اما هیچ هزینه و بودجه ای برای حل مشکلات داده نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تاکید کرد: برای فعالیت های فرهنگی آنطور که باید برنامه ریزی و برنامه سازی نمی شود اما باید از بضاعت کم حرکتی در جامعه ایجاد کرد چراکه اگر همه به فکر دنیا باشیم و آخرت را فراموش کنیم آنگاه به ناکجا آباد کنونی می رسیم.

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج