آخرین اخبار

دولت باید به خانم هایی که کار تمام وقت یا نیمه وقت را قبول کرده اند، با مرخصی ها، زمان بازنشستگی، یا مدت زمان کار روزانه، کمک کند تا بتوانند به مساله مادری برسند، به مساله خانه داری برسند.

به گزارش زنان کویر ، به نقل از ریحانه ،دیدگاه مقام معظم رهبری درباره کمک دولت به زنان شاغل: «دولت باید به خانم هایی که کار تمام وقت یا نیمه وقت را قبول کرده اند، با مرخصی ها، زمان بازنشستگی، یا مدت زمان کار روزانه، کمک کند تا بتوانند به مساله مادری برسند، به مساله خانه داری برسند.» (90/10/14)

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج