آخرین اخبار

اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور به وزرای اقتصاد ، رفاه ، صنعت و دفاع دولت توهین کرد. ...

به گزارش زنان کویر ،  به نقل از  پایگاه خبری تحلیلی ۷۲عارف کوهبنان ؛ این پایگاه پس از انتشار خبر این توهین به ۴ وزیر  اقتصاد ،صنعت ، رفاه و دفاع عکس نوشته های زیر را منتشر کرد .

ترکان ترکان ۴ ترکان ۳ ترکان ۲

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج