آخرین اخبار

تاریخ : 21. فروردين 1396 - 10:47   |   کد مطلب: 32477
اشتغال بانوان و تغییر معادله ی قدرت سیاسی در خانواده
از آن جایی که یکی از آثار اشتغال زنان برخورداری از اقتدار اقتصادی و کم شدن وابستگی اقتصادی به همسر است، سبب تغییراتی در روابط زن و مرد و سرپرستی خانواده می شود، به گونه ای که در شکل جدید مرد کانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نیست و قدرت اقتصادی زن معادله ی قدرت سیاسی را در خانواده بر هم می زند .

به گزارش زنان کویر ، در دوره اي كه ما زندگي مي كنيم، شرايط به گونه اي است كه والدين بايد براي ايفاي نقش والد بودن خود تلاش كنند،در این میان مسائل اقتصادی و دغدغه های مالی توانسته بر این نقش تاثیر بسزایی بگذارد.

اشتغال مادران ،خارج از خانه هر چند که توانسته به گردش چرخ های اقتصادی خانه کمک کند اما از طرفی به جایگاه پدر در خانه نیز آسیب رسانده است.

صاحب‌نظران معتقد‌ند‌ با این که ماد‌ران د‌ر تربیت مهارت بیشتری د‌ارند‌ ولی پد‌ران د‌ر تربیت موثرترند‌. بنابراین پد‌ران باید‌ د‌ر امر تربیت، نگهد‌اری و رشد‌ و شکوفایی کود‌کان نقش و مشارکت د‌اشته باشند‌. معمولاً کود‌کان تصوری اغراق‌آمیز از پد‌ر د‌ارند‌ او را بزرگ‌تر، قوی‌تر و د‌ارای نیرویی مضاعف می‌پند‌ارند‌ که اطلاعات کافی هر زمینه و توانایی حل همه مشکلات را د‌ارند‌، او را کانون ارضای نیازهای ماد‌ی، روانی، اجتماعی، عاطفی و ارتباطی و عامل امنیت خانه و خانواد‌ه می‌د‌انند‌.

در این میان میزان ولایت پذیری زن از همسر شوهر ارتباط مستقیمی بر ولایت پذیری و پذیرش جایگاه پدر در خانواده از سوی فرزندان دارد.

طاهره معماری پژوهشگر خانواده در گفتگو با خبر نگار ما در این رابطه می گوید: در ولایت پذیری فرزندان مهم ترین نکته این است که فرزندان باید پدر را به عنوان رئیس خانواده بشناسند اما متاسفانه در شرایط کنونی پدر جایگاه خود را از دست داده و حکم صندوق پول را پیدا کرده است.

تزلزل جایگاه پدر در خانواده با اشتغال مادران

وی در ادامه بیان داشت: متاسفانه تزلزل جایگاه پدر در خانواده نیز به اشتغال بانوان برمی گردد ، چرا که در گذشته مادران پشتوانه ی مالی خود را همسرشان می دیدند و فرزندان از مادر تبعیت می کردند.

از آن جایی که یکی از آثار اشتغال زنان برخورداری از اقتدار اقتصادی و کم شدن وابستگی اقتصادی به همسر است، سبب تغییراتی در روابط زن و مرد و سرپرستی خانواده می شود، به گونه ای که در شکل جدید مرد کانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نیست و قدرت اقتصادی زن معادله ی قدرت سیاسی را در خانواده بر هم می زند و شکل جدیدی از خانواده متولد می شود که مردسالار نیست.

حفظ اقتدار پدر با اطاعت پذیری زن در خانه

یک کارشناس مسائل اجتماعی درباره نقش پدر در تربیت فرزندان، می گوید: «پدر و مادر در خانواده دارای جایگاه ویژه ای هستند. بار عاطفی خانواده بر عهده مادر و رهبری و مدیریت خانه بر عهده پدر است.» وی با اشاره به اینکه فرزندان پدر را نماد اقتدار و تکیه گاه خانواده می بینند، می گوید: « در خانواده هایی که زن به همسر خود توجه می کند و اطاعت پذیر است فرزندان نیز اقتدار پدر را حفظ می کنند».

هر چند که اسلام هرگز زن را محدود نکرده و به او حق مشارکت در مسائل اجتماعی را داده است اما میل بیش از اندازه ی زنان جامعه ی کنونی به اشتغال سبب افزایش کشمکش های خانوادگی و به حاشیه رفتن وظائف مادری ، همسری و از طرفی آسیب دیدن جایگاه مرد شده است، در حالی که از جمله وظایفی که بایستی زنان به عهده بگیرند و در مسیر عمل به آن ها کوشا باشند، خانه داری و شوهرداری است. حدیث معروف نبوی در این زمینه می فرماید: «جِهادُالمرئَه حُسنُ التَبَعُل، جهاد زن خوب شوهرداری کردن است».

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج